خانه » اقتصادی » داخلی » مصاحبه رضا وضعی با کانال یک پیرامون برگزاری هفت آبان

مطلب پیشنهادی

آقای خامنه ای مذهب در حاکمیت یعنی فاشیسم

صدا نیوز: چهاردهه حاکمیت شما خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به مردم و کشور ...

پاسخ دهید