آخرین نوشته ها

مشکل جمهوری اسلامی با دراویش گنابادی چیست؟

صدا نیوز: درگیری شدید میان پلیس ایران و دراویش گنابادی، معضل جمهوری اسلامی با دراویش را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است. بخشی از حکومت دراویش را “فرقه” می‌نامد. آنها که هستند، چه می‌گویند و مشکل حکومت با آنها چیست؟

توضیحات بیشتر »

Print Friendly, PDF & Email